background

Hľadáte kvalitu? Práve ste ju našli!

Kvalitné preklady za priaznivé ceny do

  info@kvalitnypreklad.sk   +421 902 247 550

Úradný preklad rodného listu a sobášneho listu

Úradné preklady rodných a sobášnych listov patria u nás k najčastejšie prekladaným úradným dokumentom.

Úradné preklady rodných listov sa vyžadujú:

  • pri narodení dieťaťa v zahraničí
  • pri uzatvorení manželstva v zahraničí
  • v prípade vyžiadania zahraničnými úradmi
  • v niektorých krajinách aj v rámci žiadosti o udelenie víz

Úradné preklady sobášnych listov sa vyžadujú:

  • pri svadbe v zahraničí
  • pri svadbe na Slovensku s občanom pochádzajúcim z iného štátu
  • v prípade vyžiadania zahraničnými úradmi

Rodný list a sobášny list, respektíve úmrtný list sú úradnými dokumentmi, ktoré musia byť väčšinou prekladané úradnými prekladateľmi, ktorí sú zapísaní na zozname Ministerstva spravodlivosti SR.

Naša prekladateľská agentúra Vám zabezpečí úradný preklad rodného listu alebo aj sobášneho listu za najlepšie ceny na trhu, a to do všetkých svetových jazykov. Stačí nám priniesť, respektíve zaslať notársky overenú kópiu Vášho dokladu do našej kancelárie na Grösslingovej ulici č. 4 a my Vám preklady vo väčšine prípadov vyhotovíme už do 24 hodín. Nemáte čas nechať si vyhotoviť notárom overenú kópiu Vašich dokumentov? U nás to nie je žiaden problém. Vaše originálne dokumenty overíme za Vás!

Čakáme Vás v našej kancelárii s predĺženou otváracou dobou.

Profesionalita

Spoľahlivosť

Skúsenosti

Priaznivé ceny

Rodení hovoriaci

Individuálny prístup

Hľadáte kvalitu? Práve ste ju našli!

Vyžiadajte si od nás nezáväznú cenovú ponuku

Preklady Bratislava

08:00 – 20:00

Grösslingová 4
811 09 Bratislava, Slovensko

E-mail: bratislava@kvalitnypreklad.sk

Telefón: +421 902 247 550

Preklady Nitra

Čoskoro...