background

Hľadáte kvalitu? Práve ste ju našli!

Kvalitné preklady za priaznivé ceny do

  info@kvalitnypreklad.sk   +421 902 247 550

Úradné preklady

Úradné preklady (často nazývané aj súdne preklady či preklady s pečiatkou) sú vyhotovené úradnými prekladateľmi zapísanými na zozname Ministerstva spravodlivosti SR. 

Úradné preklady sa využívajú najmä pri úradnej komunikácii na rôznych úradoch, v štátnej správe, zahraničí a tiež v bankách. Ak od Vás úrady vyžadujú úradne overené preklady zviazané trikolórou, obráťte sa na našu agentúru. Spolupracujeme s rozsiahlym tímom úradných prekladateľov, s pomocou ktorých Vám zabezpečíme čo možno najrýchlejší úradný preklad Vašich dokumentov.

Naša agentúra je v mnohých prípadoch schopná zabezpečiť Vám úradné preklady v Bratislave alebo úradné preklady v Martine už do 24 hodín, a to za najlepšie ceny na trhu.

Úradné preklady nie je možné vyhotoviť online, pretože si vyžadujú tlačenú formu, keďže sa vyhotovený preklad podľa zákona musí zviazať s originálnym dokumentom alebo jeho úradne overenou kópiou. S Vašimi originálnymi dokumentmi, respektíve overenou kópiou sa na nás môžete obrátiť v našej kancelárii v centre Bratislavy, na Grösslingovej ulici č. 4

V Martine nás nájdete v budove VUB Banky, na adrese M.R. Štefánika 2.

V prípade, ak sa nachádzate mimo nášho hlavného mesta, môžete nám zaslať dokumenty na našu korešpondenčnú adresu. Preklad Vám vyhotovíme a obratom Vám ho pošleme späť na Vami uvedenú adresu formou dobierky. Umiestnenie našej kancelárie je ideálne, keďže sa v našom okolí nachádza množstvo úradov a tiež notárskych kancelárií. Vďaka tomu môžete vybaviť všetko na jednom mieste.

Úradne najčastejšie prekladáme nasledujúce dokumenty:

Apostila, Bankový výpis, Cestovný pas, Rodný list, Rozsudky, Úmrtný list, Výučný list, Zápisnice, Čestné prehlásenie, Diplom, Faktúra, Technický preukaz, Pracovná zmluva, Spoločenská zmluva, Sobášny list, Vysvedčenie, Výpis z registra trestov, Vodičský preukaz, Výkaz ziskov a strát, Súvaha, Uznesenie, Pracovná zmluva, Výpis z obchodného registra, Policajná správa atď.

V mimoriadnom období koronavírusu vyhotovujeme aj úradné preklady potvrdení o negatívnom výsledku testu na koronavírus

Profesionalita

Spoľahlivosť

Skúsenosti

Priaznivé ceny

Rodení hovoriaci

Individuálny prístup

Hľadáte kvalitu? Práve ste ju našli!

Vyžiadajte si od nás nezáväznú cenovú ponuku

Preklady Bratislava

08:00 – 20:00

Grösslingová 4
811 09 Bratislava, Slovensko

E-mail: bratislava@kvalitnypreklad.sk

Telefón: +421 902 247 550

Preklady Martin

08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

M. R. Štefánika 1012/2,
036 01 Martin
(budova VUB banky)

E-mail: kvalitnyprekladmartin@gmail.com

Telefón: +421 902 247 550