background

Hľadáte kvalitu? Práve ste ju našli!

Kvalitné preklady za priaznivé ceny do

  info@kvalitnypreklad.sk   +421 902 247 550

Úradný preklad výpisu z registra trestov

Výpis z registra trestov patrí medzi úradmi najčastejšie vyžadované dokumenty. O aký dokument však vlastne ide a kde si ho vyžiadať?

Výpis z registra trestov je dokumentom potvrdzujúcim Vašu beztrestnosť, prípadne obsahuje zoznam trestných činov, ktorých ste sa v minulosti dopustili. Tento dokument si od Vás môžu vyžiadať úrady, zamestnávatelia, prípadne ho budete potrebovať pre začatie podnikania. Vyžadujú ho slovenskí, ale aj zahraniční zamestnávatelia.

Výpis z registra trestov si môžete vyžiadať osobne alebo elektronickou cestou.

Osobne si ho môžete vyžiadať v nasledujúcich inštitúciách:

  • Matrika
  • Register trestov v Bratislave (Kvetná 13, Bratislava),
  • pracoviská Slovenskej pošty
  • zahraničný zastupiteľský úrad.

Pri osobnom vyžiadaní budete potrebovať:

  • V prípade občana SR občiansky preukaz (originál)
  • V prípade cudzinca platný cestovný pas a úradný preklad rodného listu
  • V prípade zastúpenia je okrem vyššie uvedených dokumentov potrebné predložiť aj úradne overené splnomocnenie, ktoré nie je staršie ako 30 dní.

Pri zahraničných výpisoch, respektíve ak plánujete ísť pracovať do zahraničia sa vyžaduje úradný preklad výpisu z registra trestov. Tento typ prekladov nevyhotovuje bežný prekladateľ, ale úradný prekladateľ, ktorý je zapísaný v zozname Ministerstva spravodlivosti.

Úradný prekladateľ vyhotoví preklad, ktorý zviaže s Vašim originálom, a potvrdí ho svojou oficiálnou okrúhlou pečiatkou.

V prípade, že pochádzate zo zahraničia a doma ste si vyžiadali výpis z registra trestov alebo si výpis z registra trestov plánujete vyžiadať na Slovensku, no potrebujete k tomu úradný preklad Vášho rodného listu, resp. potrebuje kvôli práci v zahraničí úradný preklad výpisu z registra trestov, neváhajte a kedykoľvek sa na nás obráťte.

Čakáme Vás každý pracovný deň v Bratislave na Grösslingovej 4, kde sme Vám k dispozícii aj s predĺženou otváracou dobou, a to až do 20 hodiny.

Profesionalita

Spoľahlivosť

Skúsenosti

Priaznivé ceny

Rodení hovoriaci

Individuálny prístup

Hľadáte kvalitu? Práve ste ju našli!

Vyžiadajte si od nás nezáväznú cenovú ponuku

Preklady Bratislava

08:00 – 20:00

Grösslingová 4
811 09 Bratislava, Slovensko

E-mail: bratislava@kvalitnypreklad.sk

Telefón: +421 902 247 550

Preklady Nitra

Čoskoro...