background

Hľadáte kvalitu? Práve ste ju našli!

Kvalitné preklady za priaznivé ceny do

  info@kvalitnypreklad.sk   +421 902 247 550

Úradný preklad výpisu z obchodného registra

Okrem úradných prekladov výpisov z registra trestov, rodných a sobášnych listov sú našimi najpočetnejšími objednávkami na preklad práve úradné preklady výpisov z obchodného registra.

Výpis z obchodného registra je výňatkom údajov Vašej spoločnosti z obchodného registra. Obsahuje všetky údaje súvisiace s Vašou spoločnosťou, ako sú názov, sídlo a činnosti spoločnosti, ale aj mená štatutárov, konateľov a spoločníkov.

Výpis z obchodného registra môže od Vás žiadať banka pri zakladaní firemného účtu, a to doma i v zahraničí, ale aj daňový úrad, sociálna poisťovňa alebo polícia.

Výpis z obchodného registra si môžete vyžiadať na notárskych úradoch, respektíve na IOM pracoviskách Slovenskej pošty.

Výpis z obchodného registra si môže vyžiadať ktokoľvek. Nemusí si ho žiadať len konateľ spoločnosti, resp. spoločníci. Môže ísť o akúkoľvek tretiu osobu. Stačí len, ak žiadateľ predloží svoj doklad totožnosti a identifikuje spoločnosť (najlepšie prostredníctvom IČO), ktorej výpis z obchodného registra žiada.

V prípade, že výpis z obchodného registra od Vás žiada zahraničná inštitúcia, respektíve potrebujete pre slovenské inštitúcie zahraničný výpis, samotný výpis je v takomto prípade potrebné úradne preložiť, pričom sa úradný preklad zviaže s konkrétnym výpisom z obchodného registra. Úradný preklad je potvrdený okrúhlou pečiatkou a podpisom samotného úradného prekladateľa.

Naša prekladateľská agentúra Vám zabezpečí profesionálny úradný preklad výpisu z obchodného registra za najlepšie ceny na súčasnom trhu.

Obráťte sa na nás s dôverou, a to kedykoľvek, keď budete potrebovať. Dokonca sme Vám k dispozícii aj cez víkendy.

Profesionalita

Spoľahlivosť

Skúsenosti

Priaznivé ceny

Rodení hovoriaci

Individuálny prístup

Hľadáte kvalitu? Práve ste ju našli!

Vyžiadajte si od nás nezáväznú cenovú ponuku

Preklady Bratislava

08:00 – 20:00

Grösslingová 4
811 09 Bratislava, Slovensko

E-mail: bratislava@kvalitnypreklad.sk

Telefón: +421 902 247 550

Preklady Nitra

Čoskoro...