background

Hľadáte kvalitu? Práve ste ju našli!

Kvalitné preklady za priaznivé ceny do

  info@kvalitnypreklad.sk   +421 902 247 550

Úradný preklad sobášneho listu a rodného listu

  10. 7. 2018
Image


K najčastejšie prekladaným dokumentom u nás, čo sa týka úradných prekladov, jednoznačne patria preklady sobášnych listov a rodných listov.

Rodný list a sobášny list patria k oficiálnym dokumentom, ktoré slúžia na komunikáciu s úradmi. Práve preto je aj súdne overený preklad týchto dokumentov tak žiadaný.

Sobášne listy sa prekladajú v prípade:

-         svadby v zahraničí,

-         svadby na Slovensku so zahraničným občanom,

-         ak si predloženie dokladu vyžaduje zahraničný úrad.

Rodné listy sa prekladajú v prípade:

-         narodenia dieťaťa v zahraničí,

-         v niektorých krajinách v rámci podávania žiadosti o udelenie víz,

-         pri uzatváraní manželstva v zahraničí,

-         vyžiadania zahraničnými úradmi.

Sobášne listy a rodné listy sú krátke dokumenty, ktorých rozsah väčšinou nepresiahne 1 normostranu.

Tieto typy dokumentov u nás prekladáme najčastejšie do angličtiny a nemčiny. Nie je však pre nás problém vyhotoviť Vám úradný preklad rodného listu alebo úradný preklad sobášneho listu ani do iných jazykov.

Úradný preklad rodného a sobášneho listu si môžete v našej agentúre objednať za najlepšie ceny na trhu, pričom je naša cena úradného prekladu do angličtiny len 22 eur za normostranu a cena úradného prekladu do nemčiny len 23 eur za normostranu.

Úradný preklad rodného listu do angličtiny alebo do nemčiny Vám vyhotovíme do 24 hodín, respektíve aj na počkanie.

Pri úradných prekladoch sa preklad v súlade so zákonom zviaže s originálom dokumentu alebo jeho notársky overenou kópiou.

Ani to vďaka našej výbornej polohe nie je žiadny problém. V blízkosti našej kancelárii nájdete aj viacero notárskych úradov, kde si Vaše rodné listy a sobášne listy môžete rovno aj overiť, prípadne Vám ich overíme priamo my.

Nájdete nás na Grösslingovej ul. č. 4 (3.poschodie), kde na Vás čakáme každý pracovný deň v čase od 8:00 do 20:00.

 


Čítajte ďalšie články →

Preklady Bratislava

08:00 – 20:00

Grösslingová 4
811 09 Bratislava, Slovensko

E-mail: bratislava@kvalitnypreklad.sk

Telefón: +421 902 247 550

Preklady Martin

08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

M. R. Štefánika 1012/2,
036 01 Martin
(budova VUB banky)

E-mail: kvalitnyprekladmartin@gmail.com

Telefón: +421 902 247 550