background

Hľadáte kvalitu? Práve ste ju našli!

Kvalitné preklady za priaznivé ceny do

  info@kvalitnypreklad.sk   +421 902 247 550

Úradné preklady a neúradné preklady do taliančiny

  3. 3. 2019
Image


Taliansky jazyk patrí medzi románske jazyky, pričom ho ovláda viac ako 70 miliónov ľudí, z ktorých väčšina žije priamo v Taliansku.

Taliančina je úradným jazykom v Taliansku, San Maríne a vo švajčiarskych kantónoch Ticino a Graubünden, a okrem toho je to tiež najpoužívanejší jazyk vo Vatikáne.

Jazyk hudby, ako sa často nazýva, môžeme však počuť aj vo väčšine európskych metropol, v ktorých nie je talianska menšina ničím výnimočným.

Taliansko má rôznorodú kultúru, ktorá vplývala a aj dnes výrazne vplýva na Európu.Taliansku gastronómiu a kultúru môžeme vnímať práve vďaka talianskym podnikateľom, ktorí sa rozhodli pre život v iných európskych metropolách, a výnimkou nie je ani naše Slovensko.

Začať podnikať však nie je také jednoduché. Napríklad otvorenie reštaurácie alebo obchodu si vyžaduje množstvo dokumentov a potvrdení, ktoré je potrebné odovzdať a predložiť.

Podnikateľ si môže ešte pred začatím samotného podnikania na Slovensku otvoriť na svoju zahraničnú spoločnosť slovenský účet. Pre otvorenie účtu na zahraničnú spoločnosť je však banke potrebné predložiť úradný preklad výpisu z obchodného registra z taliančiny.


Ak sa taliansky podnikateľ rozhodne začať svoje podnikanie na Slovensku, za účelom získania živnostenského oprávnenia musí preukázať svoj čistý register, a teda bude potrebovať úradný preklad výpisu z registra trestov z taliančiny do slovenčiny.

Talianske preklady, či už úradné alebo neúradné, sa môžu požadovať aj mimo podnikateľskej sféry. Napríklad pri svadbe talianskeho občana so slovenskou občiankou alebo naopak, Slováka z Taliankou.V takýchto prípadoch sú potrebné preklady sobášnych listov alebo preklady rodných listov do taliančiny, prípadne aj rozhodnutia o rozvode predchádzajúceho manželstva.

V prípade narodenia dieťaťa môžete potrebovať úradný preklad rodného listu.

Talianske preklady by mohol vyhotovovať v podstate ktokoľvek, kto perfektne ovláda oba jazyky, teda taliansky jazyk aj slovenský jazyk. To je však dostačujúce len v prípade neúradných prekladov. Najlepšie však vždy je, ak aj takéto preklady vyhotovujú rodení hovoriaci, teda v prípade prekladu do taliančiny osoba pochádzajúca z Talianska, ale vynikajúco ovládajúca aj slovenský jazyk a v prípade prekladu z taliančiny, naopak, Slovák vynikajúco ovládajúci taliančinu.

Úradné preklady však spadajú do inej kategórie. Úradné preklady do taliančiny môžu vyhotovovať výlučne osoby, ktoré sú na to certifikované a majú úradnú pečiatku oprávňujúcu ich na výkon úradných (súdnych) prekladov.

Naša prekladateľská agentúra Vám zabezpečí úradné preklady do/z taliančiny aj neúradné preklady do/z taliančiny za najlepšie ceny na trhu. Akýkoľvek typ úradných dokumentov Vám preložíme aj do jedného dňa. Náš neúradný prekladateľ do taliančiny je rodeným hovoriacim a dokonale si potrpí na absolútnu správnosť ním vyhotovovaných prekladov.

Pri prekladoch využívame profesionálne CAT nástroje, preto si môžete byť istý, že Vaše preklady dokážeme zabezpečiť aj v expresných termínoch.

Obráťte sa na nás s dôverou :)


Čítajte ďalšie články →

Preklady Bratislava

08:00 – 20:00

Grösslingová 4
811 09 Bratislava, Slovensko

E-mail: bratislava@kvalitnypreklad.sk

Telefón: +421 902 247 550

Preklady Martin

08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

M. R. Štefánika 1012/2,
036 01 Martin
(budova VUB banky)

E-mail: kvalitnyprekladmartin@gmail.com

Telefón: +421 902 247 550