background

Hľadáte kvalitu? Práve ste ju našli!

Kvalitné preklady za priaznivé ceny do

  info@kvalitnypreklad.sk   +421 902 247 550

6 dôležitých vecí, nad ktorými sa oplatí zamyslieť ešte predtým, ako sa rozhodnete pre konkrétnu prekladateľskú agentúru

  8. 8. 2018
Image

 Hľadáte prekladateľskú agentúru, ktorá Vám zabezpečí úradné alebo neúradné preklady? Prinášame Vám niekoľko tipov, na ktoré je určite dobré prihliadať ešte pred samotným objednaním si prekladu.

Chceli by ste rozšíriť svoje podnikanie, respektíve sa chcete priblížiť svojim zákazníkom a chystáte sa nechať si preložiť webovú stránku, úrady od Vás vyžadujú úradné preklady alebo máte v pláne nechať si preložiť budúcu zmluvu ospolupráci, ktorú máte čoskoro podpísať so zahraničným obchodným partnerom?

V takýchto prípadoch je riešenie jednoduché! Potrebujete pomoc prekladateľskej agentúry! Otázkou však zostáva, ako si ju vybrať? Odporúčame Vám pri výbere prihliadať na nasledujúce body:

 1)     Preklady vyhotovené odbornými prekladateľmi!

Pri výbere prekladateľskej agentúry je dôležité ešte pred objednávkou prekladu zistiť, či má daná prekladateľská agentúra prekladateľov v danom odbore. Vyštudovaný prekladateľ musí v každom prípade ovládať zdrojový aj cieľový jazyk. To však nie vždy stačí k zvládnutiu špecifických odborov a termínov. Právne či obchodné texty, respektíve zmluvy obsahujú vlastnú, špecifickú terminológiu a neznalému v odbore to môže znieť ako úplne iný jazyk. Veľmi podobné je to aj v prípade technických prekladov. Odborný prekladateľ zabezpečí správnosť odborných termínov a dodrží špecifiká daného prekladu.

 2) Korektúra rodeným hovoriacim

Okrem špecializácie zohráva pri výbere agentúry významnú úlohu aj to, či prekladateľská agentúra zabezpečuje korektúru rodeným hovoriacim. Kvalitné preklady dokáže zabezpečiť vzájomná spolupráca odborného prekladateľa a rodeného hovoriaceho. Odborný prekladateľ sa postará o odborné termíny prekladu, kým rodený hovoriaci preklad lokalizuje. Teda ho prispôsobí kultúre, zvykom a tradíciám cieľového jazyka. Ich spolupráca je pre vyhotovenie kvalitného prekladu nevyhnutná.

 3) Mlčanlivosť

V obchodnej sfére zohráva dodržiavanie mlčanlivosti kľúčovú úlohu. Mnohé obchodné zmluvy, právne dokumenty či cenníky majú dôverný charakter. Túto skutočnosť musia prekladateľské agentúry vždy rešpektovať a dodržiavanie mlčanlivosti uvádzať vo svojich zmluvných podmienkach, respektíve na základe žiadosti klienta podpísať aj dohodu o mlčanlivosti.

 4) Poskytnuté informácie o dodacích lehotách

V obchodnej sfére zohrávajú okrem mlčanlivosti rovnako dôležitú úlohu aj dodacie lehoty. A najmä určenie dodacích lehôt. Dobrá prekladateľská agentúra musí vždy vedieť určiť približný termín vyhotovenia prekladu, a to ešte pred jeho prijatím. Odporúčame Vám dávať si veľký pozor na príliš krátke termíny. V takom prípade je dôležité informovať sa, či nebude príliš krátka lehota dodania vplývať na samotnú kvalitu prekladu.

 5) Individuálny prístup

 Každý projekt je iný a vyžaduje si individuálny prístup, a to so službami prispôsobenými danému zákazníkovi. Ak prvýkrát pracujete s prekladateľskou agentúrou, dobrým znamením je, ak Vám projektový manažér kladie otázky ohľadom Vášho projektu, respektíve cieľu a významu prekladov. Zisťuje pre akú oblasť sú dané preklady určené, aby mohol pre konkrétny projekt vybrať špecializovaného odborníka. Tiež by sa Vás mal opýtať na Vami požadovanú dodaciu lehotu, aby vedel skutočný termín dodania prekladu zosúladiť nielen s Vašimi požiadavkami, ale aj s aktuálnymi možnosťami samotného prekladateľa.

 6) Príliš nízke alebo príliš vysoké ceny

Väčšina prekladateľských agentúr Vám ponúka možnosť nezáväzného vyžiadania si cenovej ponuky. Preto si môžete celkom ľahko zistiť ich ceny prekladov do daných jazykov. Ak má nejaká agentúra až príliš nízke ceny, už samo o sebe to môže byť trochu podozrivé a je teda otázne s nakoľko kvalitnými prekladateľmi agentúra vlastne spolupracuje. V prípade príliš vysokých cien od Vás agentúra, pravdepodobne, žiada aj preplácanie jej reprezentačných nákladov (teda príliš drahých priestorov alebo vynaložených nákladov na reklamu). Preto Vám odporúčame zvoliť si najlepší ponúkaný pomer kvality a ceny.

Výber správnej prekladateľskej agentúry môže byť pre Vás skutočne veľkou výzvou. No je to veľmi dôležité, a preto sa uistite, že agentúra spĺňa všetky vyššie uvedené podmienky. U nás, v prekladateľskej agentúre Kvalitný preklad, nájdete ten najlepší možný pomer ceny a kvality. Príďte sa presvedčiť aj osobne.

 Neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť.

Čítajte ďalšie články →

Preklady Bratislava

08:00 – 20:00

Grösslingová 4
811 09 Bratislava, Slovensko

E-mail: bratislava@kvalitnypreklad.sk

Telefón: +421 902 247 550

Preklady Martin

08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

M. R. Štefánika 1012/2,
036 01 Martin
(budova VUB banky)

E-mail: kvalitnyprekladmartin@gmail.com

Telefón: +421 902 247 550