background

Hľadáte kvalitu? Práve ste ju našli!

Kvalitné preklady za priaznivé ceny do

  info@kvalitnypreklad.sk   +421 902 247 550

Úradné preklady z ukrajinčiny - prvý krok k získaniu práce a povolenia na pobyt

  11. 11. 2018
Image


Svet sa nám čoraz viac zmenšuje a globalizuje. Mnohé národy čoraz viac cestujú za štúdiom či prácou nielen v rámci EÚ, ale aj do blízkych či vzdialenejších krajín. Postupne sa však otvárajú možnosti na štúdium či prácu v EÚ aj obyvateľom krajín, ktoré sa nenachádzajú v Európskej únii.

Často sa stáva, že spoločnosti, a to nie len na Slovensku, ale aj v iných štátoch EÚ, nedokážu obsadiť svoje pracovné pozície zamestnancami z danej krajiny a v takom prípade sa často obrátia na pracovníkov zo zahraničia. Príležitosť zamestnať sa na Slovensku veľmi často využívajú aj naši východní susedia z Ukrajiny.

Okrem priameho zamestnania k nám však často prichádzajú aj za štúdiom alebo za podnikaním.

Postup vybavenia všetkých povolení na udelenie pobytu či vybavenie štúdia, resp. podnikania nie je však pre obyvateľov krajín mimo EÚ vôbec jednoduchým procesom.

V prvom rade sa musia nahlásiť na Cudzineckej polícii, ktorá si od nich vyžiada celú kopu potvrdení a dokumentov, ako napríklad výpis z registra trestov, diplom, maturitné vysvedčenie, rodný či sobášny list.

Tieto dokumenty samozrejme nie sú v slovenskom jazyku, a preto musia byť pred predložením na Cudzineckej polícii úradne preložené. Úradný preklad z ukrajinčiny vyhotovuje úradný prekladateľ zapísaný v zozname Ministerstva spravodlivosti.

Veľmi často sa stretávame s požiadavkou, aby boli tieto preklady vyhotovené expresne, neraz už do 24 hodín. Preto, ak ste sa rozhodli prísť na Slovensko, pri vybavovaní povolenia a ďalších záležitostí budete na Slovensku určite potrebovať spoľahlivého partnera, ktorý sa prispôsobí Vašim požiadavkám a dodá Vám úradné dokumenty včas, aby ste mali svoje povolenia a oprávnenia vybavené čím skôr.

Najčastejšie vyhotovujeme nasledovné úradné preklady z ukrajinčiny:

-         úradný preklad výpisu z registra trestov z ukrajinčiny,

-         úradný preklad diplomu z ukrajinčiny,

-         úradný preklad sobášneho listu z ukrajinčiny,

-         úradný preklad rodného listu z ukrajinčiny.

Úradný preklad však môžete potrebovať nielen pre Cudzineckú políciu, ale aj do školy, banky, rôznych úradov či pre svojho budúceho alebo súčasného zamestnávateľa. Na nás sa môžete obrátiť kedykoľvek a Vaše úradné, ale aj neúradné preklady z ukrajinčiny si od nás môžete objednať priamo v našej kancelárii na ul. Grösslingova 4 v Bratislave, a to každý pracovný deň od 8 do 20 hodiny, alebo aj telefonicky!

 

Tešíme sa na Vás!


Čítajte ďalšie články →

Preklady Bratislava

08:00 – 20:00

Grösslingová 4
811 09 Bratislava, Slovensko

E-mail: bratislava@kvalitnypreklad.sk

Telefón: +421 902 247 550

Preklady Martin

08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

M. R. Štefánika 1012/2,
036 01 Martin
(budova VUB banky)

E-mail: kvalitnyprekladmartin@gmail.com

Telefón: +421 902 247 550