background

Hľadáte kvalitu? Práve ste ju našli!

Kvalitné preklady za priaznivé ceny do

  info@kvalitnypreklad.sk   +421 902 247 550

Úradné preklady do nemčiny

  2. 9. 2018
Image


Nemčina, respektíve nemecký jazyk, patrí ku germánskym jazykom a je jedným z najrozšírenejších jazykov v Európe. Väčšina obchodov a rokovaní sa realizuje práve v nemeckom jazyku a nemčina je aj najrozšírenejším jazykom pri predaji cez internet.

Práve preto si mnohí Slováci zvolili za miesto svojho štúdia, respektíve práce a budúceho života práve niektorú z nemecky hovoriacich krajín, najmä teda Rakúsko, Nemecko či Švajčiarsko.

Život či štúdium v týchto krajinách si veľmi často vyžadujú preklady dokladov, potvrdzujúcich Vaše vzdelanie, identitu alebo bezúhonnosť.

V takýchto prípadoch potrebujete práve úradné preklady do nemčiny. Väčšinou sa vyžadujú úradné preklady vysvedčení, úradné preklady výpisov z registra trestov, úradné preklady vysokoškolských diplomov či úradný preklad živnostenského listu. Ale môžete potrebovať aj úradné preklady dokumentov zdravotného, respektíve sociálneho poistenia, úradné preklady sobášnych listov a v prípade narodenia dieťaťa aj úradný preklad rodného listu.

V prípade, že sa občan nemecky hovoriacej krajiny uchádza o prácu na Slovensku, úrady budú od neho požadovať úradné preklady z nemčiny.

Úradné preklady do/z nemčiny sa viažu s originálnom dokumentu, ktorý sa prekladá, respektíve s jeho úradne overenou kópiou. V našej agentúre sa o vyhotovenie notársky overených kópií nemusíte starať, keďže to s radosťou vyriešime za Vás.

Prekladateľská agentúra KVALITNÝ PREKLAD dokáže Vaše úradné preklady do/z nemčiny vyhotoviť aj expresne, a to už do 24 hodín, pričom cena vyhotovenia vždy závisí od rýchlosti a expresnosti samotného prekladu.

Naša prekladateľská agentúra sídli v centre Bratislavy, preto sme ľahko dostupní každému.

Dokážeme Vám zabezpečiť úradné preklady do/z nemčiny za najlepšie ceny.

V prípade potreby úradných prekladov sa na nás neváhajte kedykoľvek obrátiť.


Čítajte ďalšie články →

Preklady Bratislava

08:00 – 20:00

Grösslingová 4
811 09 Bratislava, Slovensko

E-mail: bratislava@kvalitnypreklad.sk

Telefón: +421 902 247 550

Preklady Martin

08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

M. R. Štefánika 1012/2,
036 01 Martin
(budova VUB banky)

E-mail: kvalitnyprekladmartin@gmail.com

Telefón: +421 902 247 550