background

Hľadáte kvalitu? Práve ste ju našli!

Kvalitné preklady za priaznivé ceny do

  info@kvalitnypreklad.sk   +421 902 247 550

Úradné preklady do arabčiny

  11. 1. 2019
Image


Arabčina je semitským jazykom, ktorý je materinským jazykom 280 miliónov ľudí vo viac ako 27 krajinách sveta. Najviac ľudí ho za svoj materinský jazyk považuje v Severnej Afrike a na Blízkom východe. 

Arabský jazyk má rôzne nárečia, ktoré sa odlišujú podľa konkrétnych oblastí. Spisovný jazyk sa pritom používa len na veľmi málo miestach, napríklad v Koráne.

Arabčina používa tzv. arabské písmo, ktoré je po latinke najrozšírenejším písmom na svete.

Arabská abeceda pozostáva z 28 písmen a arabské vety sa odlišujúc od latinsky píšu sprava doľava.

Arabčina je jazykom, ktorý sa v plnej miere odlišuje od známych európskych jazykov a na Slovensku ho ovláda iba veľmi málo ľudí.

Pri obchodnej spolupráci, resp. pri preklade zmlúv a obchodných dokumentov do arabčiny je veľmi dôležité, aby boli dokumenty preložené presne. Veď v prípade náročnejšieho jazyka, akým je arabčina, by už aj tá najmenšia nepresnosť mohla zmeniť zmysel celého textu.

V prípade potreby arabských dokumentov na úradné účely, napríklad na políciu či súdy, sa vyžadujú úradné preklady do arabčiny.Tie vyhotovuje úradný prekladateľ zapísaný v zozname Ministerstva Spravodlivosti.

V prípade potreby prekladov do arabského jazyka sa neváhajte kedykoľvek obrátiť na našu prekladateľskú agentúru.

Vyhotovujeme preklady zmlúv, webových stránok,obchodnej korešpondencie, ale aj preklady životopisov a novinových článkov do/z arabčiny.

Tiež vyhotovujeme úradne overené preklady do arabčiny, a to preklady rodných listov, sobášnych listov, vysvedčení, pasu, výpisu z registra trestov, výpisu z obchodného registra a mnohých ďalších.

Nestraťte sa v tajuplných chodbách arabského jazyka a obráťte sa na nás :)

 

 


Čítajte ďalšie články →

Preklady Bratislava

08:00 – 20:00

Grösslingová 4
811 09 Bratislava, Slovensko

E-mail: bratislava@kvalitnypreklad.sk

Telefón: +421 902 247 550

Preklady Martin

08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

M. R. Štefánika 1012/2,
036 01 Martin
(budova VUB banky)

E-mail: kvalitnyprekladmartin@gmail.com

Telefón: +421 902 247 550