background

Hľadáte kvalitu? Práve ste ju našli!

Kvalitné preklady za priaznivé ceny do

  info@kvalitnypreklad.sk   +421 902 247 550

Úradné preklady Bratislava

  27. 5. 2018
Image

Vyžadujú od Vás úrady úradne overené preklady zviazané trikolórou? Vôbec však neviete, kto by Vám s tým mohol pomôcť?

Už nemusíte ďalej hľadať. Agentúra Kvalitný Preklad je prekladateľskou agentúrou, ktorá je na trhu už dlhé roky a pravidelne klientom zabezpečuje odborné preklady, bežné preklady aj úradne overené (súdne) preklady za najlepšie ceny v Bratislave.

Úradné preklady si vyžaduje štátna správa, rôzne úrady, zahraničné inštitúcie, banky a tiež polícia.

Úradné preklady nie je možné vyhotoviť online, nakoľko si vyžadujú tlačenú formu, keďže sa v súlade so zákonom vyhotovený preklad musí zviazať s originálnym dokumentom alebo jeho úradne overenou kópiou.

Cena úradných prekladov sa podobne ako v prípade neúradných prekladov počíta za normostranu (1800 znakov s medzerami), a to za každú začatú stranu.

Ceny sú v súlade so zákonom určené na sumu od 20 eur a vždy závisia od konkrétneho jazyka.

Úradné preklady sa väčšinou vybavujú osobne, respektíve poštovou cestou. Originál dokumentu nám môžete priniesť do našej kancelárie v centre Bratislavy, nájdete nás na Grösslingovej č. 4.

Poštovou cestou nám stačí dokumenty zaslať na našu korešpondenčnú adresu a naspäť Vám ich zašleme na Vami uvedenú adresu formou dobierky.

Umiestnenie našej kancelárie je ideálne, keďže sa v jej okolí nachádza množstvo úradov a tiež notárskych kancelárií.

Väčšinu úradných prekladov Vám vyhotovíme do jedného pracovného dňa, a pritom stále za najlepšie ceny v Bratislave.

V prípade prekladov z/do „exotickejších jazykov“, ak danú jazykovú kombináciu nemá na Slovensku žiadny úradný prekladateľ, úrady prijímajú aj české úradné preklady.

Úradne sa prekladajú napríklad nasledujúce dokumenty:

Apostila, Bankový výpis, Cestovný pas, Rodný list, Rozsudok, Úmrtný list, Výučný list, Zápisnica, Čestné prehlásenie, Diplom, Faktúra, Technický preukaz, Pracovná zmluva, Spoločenská zmluva, Sobášny list, Vysvedčenie, Vodičský preukaz, Výkaz ziskov a strát, Súvaha, Uznesenie, Pracovná zmluva, Policajná správa, Pobytový preukaz, atď.

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte kedykoľvek obrátiť na telefónnom čísle +421 902 247 550 alebo nám napíšte e-mail na info@kvalitnypreklad.sk

Čítajte ďalšie články →

Preklady Bratislava

08:00 – 20:00

Grösslingová 4
811 09 Bratislava, Slovensko

E-mail: bratislava@kvalitnypreklad.sk

Telefón: +421 902 247 550

Preklady Martin

08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

M. R. Štefánika 1012/2,
036 01 Martin
(budova VUB banky)

E-mail: kvalitnyprekladmartin@gmail.com

Telefón: +421 902 247 550