background

Hľadáte kvalitu? Práve ste ju našli!

Kvalitné preklady za priaznivé ceny do

  info@kvalitnypreklad.sk   +421 902 247 550

Turecké preklady – kvalita garantovaná rodenými hovoriacimi

  29. 4. 2018
Image


Turecký jazyk alebo turečtina patrí do altajskej jazykovej rodiny. Počet ľudí ovládajúcich tento jazyk sa odhaduje na 75 miliónov, pričom 51,8 milióna z nich žije v Turecku.

Turečtina sa ďalej používa v Bulharsku, Iraku, Grécku, na Cypre, v Macedónsku a tiež v niektorých častiach Rumunska.

Počet ľudí hovoriacich týmto jazykom sa na území Európskej únie odhaduje na 2-3 milióny, pričom len na území Nemecka ich žije asi 1,5 milióna.

Turečtina je aglutinačným jazykom. Gramatické pomery teda vyjadruje najmä príponami.

V roku 1928 zaviedli v Turecku latinskú abecedu, pričom zakázali využívanie arabského písma.

Turecký jazyk teda nie je ani zďaleka jednoduchý a jeho gramatika sa výrazne odlišuje od našej slovenskej.

Turecko, ako aj časti sveta, kde sa po turecky hovorí, nám však ponúkajú mnoho príležitostí na spoluprácu, či už na obchodnej alebo kultúrnej úrovni.

Mnohí obchodníci majú práve z Turecka dodávateľov oblečenia či ďalších produktov, keďže práve tento trh nám dokáže poskytnúť konkurenčnoschopné ceny, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj nášho podnikania.

Aj ďalšie inštitúcie, ako napríklad Slovenská akadémia vied (SAV), neustále rozvíjajú svoju spoluprácu s Univerzitami Ankary a Istanbulu.

Z druhej strany si aj mnohí občania Turecka vybrali za svoj druhý domov práve naše Slovensko, respektíve si ho vybrali za sídlo pre svoje podnikateľské aktivity.

Keďže sú turecký a slovenský jazyk absolútne odlišné jazyky, je veľmi dôležité, aby boli preklady z turečtiny vyhotovené správne.

Preto je veľmi dôležité, aby ich vyhotovovali práve rodení hovoriaci, ktorí sa turečtinu nie len učili, ale reálne aj „turecky“ žijú.

Naša prekladateľská agentúra zabezpečuje odborné preklady do turečtiny vo všetkých možných odboroch, ako aj technické preklady do turečtiny, marketingové preklady do turečtiny, preklady manuálov, respektíve kníh a katalógov.

Tiež vyhotovujeme úradne overené preklady do/z turečtiny: preklady rodných listov, občianskych preukazov, živnostenských listov, faktúr, daňového priznania, úmrtných listov, sobášnych listov, výkazov zisku a strát, certifikátov atď.

Neváhajte sa na nás v prípade požiadavky na vyhotovenie úradných a neúradných prekladov Vašich dokumentov do turečtiny kedykoľvek obrátiť.

Preklady do turečtiny od našich rodených hovoriacich – 24 hodín denne a 7 dní v týždni!


Čítajte ďalšie články →

Preklady Bratislava

08:00 – 20:00

Grösslingová 4
811 09 Bratislava, Slovensko

E-mail: bratislava@kvalitnypreklad.sk

Telefón: +421 902 247 550

Preklady Martin

08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

M. R. Štefánika 1012/2,
036 01 Martin
(budova VUB banky)

E-mail: kvalitnyprekladmartin@gmail.com

Telefón: +421 902 247 550