background

Hľadáte kvalitu? Práve ste ju našli!

Kvalitné preklady za priaznivé ceny do

  info@kvalitnypreklad.sk   +421 902 247 550

Ruské a ukrajinské preklady – biznis na východe je opäť v kurze

  1. 10. 2017
Image

    Rusko a Ukrajina sú obrovské štáty. Spoločne dosahuje počet ich obyvateľov až 180 miliónov ľudí. Dokážete si vôbec predstaviť tak obrovský trh s takým veľkým počtom perspektívnych spotrebiteľov?

     Nie až tak dávno boli tieto krajiny skôr izolované od západného sveta, dnes je už však všetko inak. Dnes sa už západné podniky a spoločnosti veľmi ochotne obracajú na Rusko či Ukrajinu. Dochádza tu k uzatváraniu veľkých medzinárodných obchodov, a to v rôznych oblastiach nášho života. Záujem západných spoločností o trhy krajín bývalého Sovietskeho Zväzu jednoducho neustále narastá.

    S tým je spojený aj zvýšený dopyt po ruských a ukrajinských prekladoch. KVALITNÝ PREKLAD poskytuje, samozrejme, kvalitné preklady aj do ruštiny a ukrajinčiny. Naše skúsenosti sú zárukou Vašej spokojnosti.

    Ruský a ukrajinský jazyk majú v dnešnej dobe veľký potenciál a možno aj práve preto začína byť štúdium týchto jazykov, najmä ruštiny, opäť v kurze. To nás teší, pretože sú to zaujímavé jazyky patriace medzi „naše“ slovanské. Ich potenciál je veľký, dokonca priamoúmerný ich veľkosti, počtu obyvateľov a samotnému záujmu o tieto krajiny, ktorý sa tiež neustále zvyšuje.

     Nedá nám však nespomenúť, že aj napriek tomu, že sú to slovanské jazyky, predsa len sa od slovenčiny dosť odlišujú, a to nemáme na mysli len ich formu písma – azbuku. Preto berte prosím na vedomie, že s kamarátmi sa určite dohovoríte, ale pri obchodoch je jednoznačne lepšie, a aj sa to odporúča, zveriť sa do rúk profesionálom, ktorí sa nielen s týmito jazykmi dennodenne stretávajú, ale aj so samotnými druhmi rôznych textov (kúpne zmluvy, zakladateľské zmluvy, zmluvy o dielo a iné). Prístup „nejako sa už dohovoríme, nejako to vybavíme“ by Vám v tomto prípade mohol byť skôr na škodu, preto nezabúdajte, že KVALITNÝPREKLAD je tu pre Vás a s ruskými prekladmi a prekladmi do/z ukrajinčiny Vám vždy ochotne pomôže. Rovnako ako aj s prekladmi do/z ďalších jazykov.

Preto viac neváhajte a aj pri ruských a ukrajinských prekladoch sa obráťte na našu agentúru KVALITNÝ PREKLAD. Ak hľadáte kvalitu, hľadáte nás!


Čítajte ďalšie články →

Preklady Bratislava

08:00 – 20:00

Grösslingová 4
811 09 Bratislava, Slovensko

E-mail: bratislava@kvalitnypreklad.sk

Telefón: +421 902 247 550

Preklady Martin

08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

M. R. Štefánika 1012/2,
036 01 Martin
(budova VUB banky)

E-mail: kvalitnyprekladmartin@gmail.com

Telefón: +421 902 247 550