background

Hľadáte kvalitu? Práve ste ju našli!

Kvalitné preklady za priaznivé ceny do

  info@kvalitnypreklad.sk   +421 902 247 550

Preklady zmlúv do angličtiny, preklady do nemčiny, maďarské preklady zmlúv, preklady zmlúv a iných textov do ruštiny

  19. 11. 2017
Image

Preklady zmlúv do/z cudzieho jazyka, najmä preklad do angličtiny, preklad do nemčiny, preklad do maďarčiny a preklad do ruštiny, patria do oblasti najžiadanejších prekladov vôbec. Preklady zmlúv si však vyžadujú nielen vedomosti týkajúce sa lexikálnych a gramatických osobitostí skladania viet, ale rovnako tak si vyžadujú aj dôkladnosť a pozornosť prekladateľa pri detailoch, ako sú preklady názvov zmluvných strán, adries, priezvisk a iné.

Zmluvy majú svoju štruktúru a tiež svoju terminológiu. Preklad má svoje pravidlá. A rovnako tak má svoje pravidlá aj každý jazyk. Prekladateľ to musí mať všetko na zreteli a pri samotnom preklade si to musí uvedomovať a vždy brať každý tento faktor do úvahy.

Všetky zmluvy sa trochu odlišujú, keďže ich píšu vždy iní právnici, základ však vždy zostáva. Vždy musíte preložiť predmet zmluvy, dodacie podmienky, stanovenú cenu, vyššiu moc či záručné podmienky. Zmluva musí vždy dávať zmysel a aj preklad si musí tento zmysel zachovať. Je potrebné presne dodržať formu, všetky podmienky a predovšetkým význam. Častokrát totiž ide o miliónové obchody, a aj preto sú preklady zmlúv obrovskou zodpovednosťou.

Právnické preklady a medzi nimi aj preklady zmlúv sú asi najrozšírenejšími prekladmi vôbec. V rámci nich sa prekladajú rôzne druhy dokumentov, ako napríklad zmluvy, faktúry, zakladateľské listiny, obchodné návrhy, zmluvy o poskytovaní služieb a iné. Pre všetky tieto dokumenty je najdôležitejšie dodržiavanie presnej štruktúry, lexiky, pravidiel a noriem. To všetko musí prekladateľ poznať a ovládať. Veď práve tieto vedomosti pomáhajú prekladateľom nájsť vhodné jazykové ekvivalenty.

Prekladateľom teda neostáva nič iné, len si poriadne naštudovať právnickú terminológiu a prekladať a prekladať, stať sa jednoducho skutočným odborníkom na právnickú terminológiu. Nám sa našťastie podarilo nájsť prekladateľov, ktorí skutočnými odborníkmi na právnickú terminológiu sú. A okrem toho ovládajú na vysokej úrovni aj cudzí jazyk, z ktorého prekladajú, a rovnako tak aj svoj materinský. A navyše majú aj mnohoročné skúsenosti a sú maximálne zodpovední. Čo viac si teda ešte priať?

Na záver už snáď len toľko, že ak potrebujete preklad do angličtiny, preklad do nemčiny, preklad do maďarčiny alebo preklad do ruštiny, prípadne aj preklady do iných jazykov, neváhajte a kontaktujte nás na našom telefónnom čísle 0902 247 550 alebo napíšte e-mail na našu e-mailovú adresu kvpreklady@gmail.com. Viac informácií, ako aj cenník našich služieb, nájdete na našej internetovej stránke http://www.kvalitnypreklad.sk/.

Tešíme sa na Vaše objednávky a na našu spoluprácu, prajeme Vám krásny deň :)

 


Čítajte ďalšie články →

Preklady Bratislava

08:00 – 20:00

Grösslingová 4
811 09 Bratislava, Slovensko

E-mail: bratislava@kvalitnypreklad.sk

Telefón: +421 902 247 550

Preklady Martin

08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

M. R. Štefánika 1012/2,
036 01 Martin
(budova VUB banky)

E-mail: kvalitnyprekladmartin@gmail.com

Telefón: +421 902 247 550