background

Hľadáte kvalitu? Práve ste ju našli!

Kvalitné preklady za priaznivé ceny do

  info@kvalitnypreklad.sk   +421 902 247 550

Preklady GDPR a nových nariadení EÚ

  15. 7. 2018
Image


Čas od času sa legislatíva, nariadenia či zákony Slovenka, ale aj Európskej únie zmenia a s tým aj požiadavky na bežného poskytovateľa internetových služieb.

Naposledy tomu tak bolo 25.05.2018, kedy vstúpilo do platnosti nariadenie GDPR, ktorého zámerom je chrániť osobné údaje obyvateľov Európskej únie.

Koho sa GDPR týka?

Nariadenie GDPR sa týka každého, kto spracováva osobné údaje, či už svojich klientov alebo zamestnancov, sú to najmä e-shopy a ďalší poskytovatelia internetových služieb.

Odkiaľ môžem získať a doplniť znenie GDPR na svoju stránku?

V prípade GDPR ide o nasledujúci zákon: „NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)“.

Tento zákon si môžete nájsť kdekoľvek na internete a s príslušnými bodmi ho doplniť do Vašich Všeobecných zmluvných podmienok, respektíve pri spracovaní osobných údajov uviesť, že sa všetko vykonáva v súlade so zákonom a podlieha zákonu o GDPR.

Je potrebné novú legislatívu a zákon o GDPR uviesť aj v jazykových mutáciách mojej stránky?

Áno, ak máte Vašu webovú stránku preloženú aj do cudzích jazykov, všetky zmeny týkajúce sa Všeobecných obchodných podmienok, nariadenia o ochrane osobných údajov alebo ďalších zmien je potrebné uviesť aj v príslušných jazykoch.

Najžiadanejšie sú v prípade GDPR dokumentov a Všeobecných obchodných podmienok preklady do angličtiny, preklady do nemčiny, preklady do maďarčiny, prípadne aj preklady do ruštiny.

Keďže je plnenie nariadení EÚ na webových stránkach kontrolované, je dôležité nájsť si na preklad zodpovedného partnera, ktorý Vám zabezpečí ich presné znenie v cudzom jazyku.

Naša prekladateľská agentúra Vám zabezpečí kvalitné preklady GDPR a tiež Vašich všeobecných obchodných a zmluvných podmienok,aby ste sa vyhli prípadným neželaným problémom s príslušnými úradmi.

Môže ísť o anglické, nemecké, francúzske, poľské, ruské, ukrajinské alebo akékoľvek iné preklady. Neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť a my Vám zaručene zabezpečíme najlepší pomer ceny a kvality.

Čítajte ďalšie články →

Preklady Bratislava

08:00 – 20:00

Grösslingová 4
811 09 Bratislava, Slovensko

E-mail: bratislava@kvalitnypreklad.sk

Telefón: +421 902 247 550

Preklady Martin

08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

M. R. Štefánika 1012/2,
036 01 Martin
(budova VUB banky)

E-mail: kvalitnyprekladmartin@gmail.com

Telefón: +421 902 247 550